Nahrávam...

Naše ceny

Investícia do jazykového vzdelávania
Úvod / Naše ceny

Kurz v trvaní 3 mesiace / trimestrový

Individuálny
 • 1 študent
 • 24 hodín
280
11,65 € /hod
Skupinový, typ A
 • 2 študenti
 • 24 hodín
167
6,95 € /hod
Skupinový, typ B
 • 3-4 študenti
 • 24 hodín
115
4,80 € /hod
Skupinový, typ C
 • 5-6 študentov
 • 24 hodín
86
3,60 € /hod
Skupinový, typ D
 • 7-10 študentov
 • 24 hodín
67
2,80 € /hod

Podrobnosti

 • 1 hodina v trvaní 60 minút / výuka prebieha spravidla 2x v týždni, 60 + 60 minút
 • V prípade intenzívneho kurzu prebieha výuka 3-5 x do týždňa, na základe požiadavky klienta
 • Pri podaní záväznej prihlášky je potrebné uhradiť zálohu vo výške 20% z celkovej sumy zvoleného kurzu
 • V deň nástupu na kurz je potrebné v hotovosti uhradiť zvyšnú sumu

Kurz v trvaní 6 mesiacov / polročný

Individuálny
 • 1 študent
 • 48 hodín
504
10,50 € /hod
Skupinový, typ A
 • 2 študenti
 • 48 hodín
286
5,95 € /hod
Skupinový, typ B
 • 3-4 študenti
 • 48 hodín
199
4,15 € /hod
Skupinový, typ C
 • 5-6 študentov
 • 48 hodín
158
3,30 € /hod
Skupinový, typ D
 • 7-10 študentov
 • 48 hodín
115
2,40 € /hod

Podrobnosti

 • 1 hodina v trvaní 60 minút / výuka prebieha spravidla 2x v týždni, 60 + 60 minút
 • V prípade intenzívneho kurzu prebieha výuka 3-5 x do týždňa, na základe požiadavky klienta
 • Pri podaní záväznej prihlášky je potrebné uhradiť zálohu vo výške 20% z celkovej sumy zvoleného kurzu
 • V deň nástupu na kurz je potrebné v hotovosti uhradiť zvyšnú sumu